Formalności i wyzwania

Kilka dni temu po wielu miesiącach konstruktywnych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej udało się wypracować konsensus i zgodę na powołanie Stowarzyszenia. Po odbyciu tzw. zebrania założycielskiego, rozpocznie się czas dopinania formalności z KRS i MON-em.

Dotychczasowy okres był wypełniony wielogodzinnymi rozmowami z przedstawicielami Ministerstwa, które służyły budowaniu zaufania i zrozumienia wśród stron. Początkowy dystans i ostrożność z czasem zamieniły się na opartą na serdeczności i otwarciu relację. Wkrótce na stronie pojawi się więcej informacji a sama strona po formalnym powołaniu Stowarzyszenia zostanie odświeżona i uzupełniona o wiele brakujących informacji.