O Nas

 

Stowarzyszenie proobronne SiP

(Semper in Praesidio- Zawsze na straży) – kim jesteśmy?

Stowarzyszenie  Semper in Praesidio- Zawsze na straży (SiP), powstało w 2017 jako legalnie działająca organizacja proobronna. Powodem jej powołania była chęć sformalizowania działalności licznego grona obywateli-patriotów. Wśród członków znajduje się zarówno aktywnie społeczna młodzież jak i osoby związane zawodowo ze służbami mundurowymi. Stowarzyszenie stało się platformą wymiany doświadczeń i wspólnego rozwoju umiejętności proobronnych. Oprócz zajęć typowo militarnych członkowie Semper in Praesidio poznają zagadnienia przydatne w codziennym życiu, takie jak pomoc przedmedyczna, terenoznawstwo itp.
Członkowie Stowarzyszenia sprawdzili się doskonale w trakcie usuwania skutków nawałnicy  która spustoszyła Bory tucholskie w sierpniu 2017 roku.
Członkowie Stowarzyszenia SiP (Oddział Tuchola ) usuwają skutki nawałnicy w Rytlu w roku 2017

 

Cele działalności Stowarzyszenia SiP (Semper in Preasidio- Zawsze na straży) to przede wszystkim:

– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania

– poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu obronności

– wychowywanie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym

– uczenie zdyscyplinowanej pracy w zespole

 

Stowarzyszenie „Semper in Praesidio- Zawsze na Straży” realizuje te cele poprzez:

– zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku

– wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa Polskiego

– krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych

 

 

 Oto Nasze dane:
NIP    5611602297
REGON    36895211000000
Numer KRS    0000708293