Działalność edukacyjna

stowarzyszenie proobronne sip emper in praesidio zawsze na straży tuchola

Stowarzyszenie proobronne „SiP” i działalność edukacyjna

Stowarzyszenie proobronne „SiP” prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną, wśród swoich członków oraz osób niezrzeszonych. Jest to możliwe dzięki znakomitej kadrze instruktorskiej oraz szerokiej współpracy z innymi podmiotami. Wśród naszych członków znajdują się np. kwalifikowani ratownicy medyczni, strzelcy sportowi oraz licencjonowani krótkofalowcy.

Współczesny świat jest nasycony różnego rodzaju zagrożeniami. Nie można ich całkowicie wyeliminować, jednak istnieje szeroki wachlarz działań minimalizujących ich skutki. Podstawowym aspektem budującym powszechne bezpieczeństwo jest nauczenie społeczeństwa  jak reagować w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dlatego członkowie „SiP”-u uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach pozwalających im na samodoskonalenie. Istotą działalności stowarzyszeń proobronnych jest jednak przekazywanie tej wiedzy dalej. „SiP” Realizuje tę idę dzięki zaangażowaniu w różnego rodzaju akcje społeczne oraz indywidualne szkolenia

Potrzebę takich działań można dostrzec w codziennym życiu. Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej powinna być nabyta przez wszystkich obywateli. Każdy z nas może stać się świadkiem lub ofiarą nagłego wypadku. Dzięki poprawnie wyćwiczonym zachowaniom istnieje duża szansa na uratowanie komuś zdrowia lub życia.
383495_120279131441467_831234140_n

 

Zakres działalności szkoleniowej członków stowarzyszenia „SiP” jest znacznie szerszy. Wynika to ze skomplikowanej struktury współczesnych zagrożeń oraz specyfiki organizacji obronnych. Podstawowe umiejętności  rozwijane przez członków dotyczą zagadnień typowo wojskowych takich  jak: taktyka, terenoznawstwo, topografia, maskowanie itp. Oprócz teorii kluczowe znaczenie, mają tutaj zajęcia praktyczne. Przybierają one często formę gier taktycznych, pozwalających wypróbować wcześniej wypracowane zagadnienia w kontakcie z przeciwnikiem Działania te pozwalają zachęcić młodzież do potencjalnej służby w resortach mundurowych. Uczą także współdziałania i pracy zespołowej.

 

tactical

Powyższe szkolenia są często uzupełniane zajęciami z bronioznastwa i strzelectwa. Zajęcia z bronią ostrą uczą odpowiedzialności oraz zdyscyplinowania. Nie ma na nich miejsce na błędy.

 

Marines paticipating in the EOTG Urban Sniper Course fire at designated targets as the students fire at targets aboard Marine Corps Base Camp Lejeune, N.C., December 4, 2014. Pistol qualifications areessential for room clearing and close-quarter shooting. After students fire the pistol they search and assess the area making sure the perimeter is safe. (U.S. Marine Corps photo by Pfc. Immanuel M. Johnson)

 

Ważnym aspektem, jest przygotowanie na zagrożenie, użyciem broni ABC (atomowa, biologiczna, chemiczna). Pomimo wielu traktatów rozbrojeniowych, nadal istnieje szansa ich użycia zarówno przez organizacje terrorystyczne jak i niektóre kraje.

Całość działalności szkolnych ma nie tylko wymiar czysto edukacyjny. Duża liczba zajęć praktycznych wymaga od uczestników sporego zaangażowania. Przekłada się to na budowanie i poprawę kondycji fizycznej członków stowarzyszenia.

.