SiP z niedzielną wizytą na strzelnicy

Członkowie  Stowarzyszenia SiP (Semper in Preasidio- Zawsze na straży) spędzili aktywnie niedzielę 24 września. Tego dnia pomimo pochmurnej pogody wybrali się do Bydgoszczy na strzelnicę garnizonową. Od wczesnych godzinny porannych doskonalili tam umiejętności strzeleckie, zapoznając się przy tym z rożnymi rodzajami broni palnej.

SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich.

Członek Stowarzyszenia SiP (Semper in Praesidio – Zawsze na Straży) w trakcie strzelań na strzelnicy w Bydgoszczy

Członkowie Stowarzyszenia SiP skorzystali tego dnia z okazji do uczestnictwa w Pikniku Strzeleckim w Bydgoszczy. Wydarzenia tego typu są doskonałą okazją do popularyzacji strzelectwa sportowego oraz rozwijania umiejętności strzeleckich. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom organizacji tego Pikniku oraz rodzinna atmosfera sprzyjająca spokojnemu szlifowaniu umiejętności. Wszystkie strzelania odbywała się pod pilnym okiem doświadczonych instruktorów. Członkowie Stowarzyszenia SiP uzyskiwali od nich cenne wskazówki i porady dotyczące poprawy swojej techniki. Przerwy między strzelaniami zostały spożytkowane na luźne rozmowy dotyczące ciekawostek związanych z bronią palną.

SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich.

Członek Stowarzyszenia „Semper in Praesidio – Zawsze na Straży” doskonalący umiejętności obsługi karabinka m16

SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich. SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich. SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich. SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich. SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich.

SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich.

Członek Stowarzyszenia SiP obsługujący pistolet maszynowy Thompson

SiP Tuchola na zajęciach strzeleckich.